Event-og festdekorationer

Certificerede Ballon Artister (CBA'er) allerede i 35 Śr! 

Kai: 4583 4000, CBA 1993 (Phoenix, Arizona) 

Lars: 2088 5277, CBA 1998 (Faro, Portugal)

"Danmarks professionelle ballonartister" 

Til profilen / Til portfolio / Reklameballoner / Ballongas & helium

Copyright 2013 - Fotos: Ballon Kaj